Výborné střední vteřinové lepidlo, pracovní doba 7-10s, pevný spoj 20-30 s. Pro lepení dřeva, kovů, většiny plastů vč. EPP/EPO (nevhodné pro pěnový polystyren, polyetylen a teflon). Balení: 500g lahvička.
Střední vteřinové lepidlo se střední viskozitou je ideální pro lepení savých i nesavých materiálů, které k sobě dobře přiléhají. Lepí dřevo, většinu plastů, kovy, gumu, sklo, keramiku, korek, papír.
Typický způsob aplikace: lepidlo se nanese na jednu ze styčných ploch a díly se ihned přiloží k sobě, ale lepidlo je možné nanášet i na spoj dobře lícujících dílů přiložených k sobě.
Vlastnosti
Barva: čirá
Viskozita: 90-120 mPa.s
Hustota: 1,04 g/cm3
Optimální teplota pro aplikaci: 23 °C
Doba vytvrzení (závisí na teplotě a charakteru lepených materiálů): 5-30 s
Plné vytvrzení: 24 h
Optimální šířka štěrbiny mezi lepenými díly: nulová
Vytvrzené lepidlo je rozpustné v: acetonu, dimethylformamidu, acetonitrilu
Doporučený aktivátor: KAV56.9958.CZ Aktivátor CA 150ml, KAV56.9959.CZ Aktivátor CA 200ml spray, KAV9977 KAVAN PRO aktivátor CA spray 150ml.
Doporučený rozlepovač/debondér: KAV9979 KAVAN rozlepovač CA 20g
Odstranění nadbytku nevytvrzeného lepidla: hadřík nebo papírový ubrousek navlhčený v KAV9979 rozlepovači CA nebo v acetonu (pokud mu lepené materiály odolávají).
Ředění lepidla: pokud vteřinové lepidlo zhoustne, je to známka toho, že již částečně polymerizovalo a ztrácí svoje původní vlastnosti - žádným ředěním je již nelze vrátit zpět. Pokud potřebujete řidší vteřinové lepidlo, prostě použijte typ s nižší viskozitou. Jednotlivé druhy vteřinových lepidel POWER CA je možno vzájemně míchat pro dosažení optimální viskozity.
Použití jako tmel, vhodná plnidla: mikrobalonové plnidlo KAV9980 Plnič CA KAVAN.
Vhodné pro lepení: měkkého i tvrdého dřeva, dřevotřísky, překližky, kovů, keramiky, porcelánu, skelných a uhlíkových laminátů, skelných a uhlíkových tkanin a vláken, mnoha plastů (včetně EPP a EPO).
Nevhodné pro lepení: pěnového polystyrenu, polyetylénu, teflonu, silikonu.
Skladování: v pevně uzavřeném obalu, v chladnu, suchu a temnu (při teplotě +2 °C až +10 °C). Nevystavujte teplotám pod +2 °C.
Životnost: při dodržení podmínek správného skladování zaručujeme trvanlivost v neotevřeném originálním balení po dobu 1 roku při zachování výše uvedených vlastností produktu.
Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.
Recenze/komentáře
Sdílet výrobek
Share via E-Mail
Share on Facebook