Žhavící palivo pro dvoutaktní motory pro pokročilou rekreační a sportovní akrobacii a 3D létání vhodné pro vrtulníky a letadla. Obsahuje 15% syntetického oleje se a 20% nitromethanu. Balení 5 litrů.
KAVAN AIR/HELI Competition 20% nitro Palivo pro závodní RC letadla/vrtulníky
Žhavící palivo pro dvoutaktní motory pro pokročilou sportovní a závodní akrobacii a 3D létání vhodné pro vrtulníky a letadla. Zajišťuje rychlou odezvu, vysoký výkon a spolehlivý chod i při 3D obratech.
Vhodné pro vrtulníkové motory třídy .50-.90: O.S. MAX, Thunder Tiger, YS, ROSSI, Irvine apod.
Vhodné pro dvoutaktní i čtyřtaktní letecké motory vyžadující vysoký obsah nitra: YS, O.S. MAX apod.
15% vysoce kvalitního syntetického oleje pro spolehlivý chod a dokonalé mazání
20% nitromethanu pro vysoký výkon a spolehlivý chod
Optimalizovaná kombinace aditiv pro vysokou teplotní stabilitu, snadné startování a extrémně vysoké maximální otáčky
Inhibitor koroze pro vysokou životnost motoru
Modrá barva pro snadnou kontrolu stavu paliva v nádrži (barvivo neovlivňuje chod nebo seřízení motoru)
Vyvinuto a vyrábí se v Německu
Balení: kanystr 5 litrů.
Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.
Nabytí, dovoz, držení nebo použití tohoto výrobku širokou veřejností je omezeno nařízením (EU) 2019/1148. Všechny podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže by měly být oznámeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu
Prodej a evidence modelářských paliv obsahujících nitromethan
Jedním z prekurzorů výbušnin podléhajícím omezení dle nařízení (EU) 2019/1148 je nitromethan v důsledku toho bude od 1. 2. 2021 možné prodávat modelářská paliva obsahující více než 16% hmotnostních nitromethanu pouze spotřebitelům disponujícím platným povolením vydávaným Českým báňským úřadem (ČBÚ) http://www.cbusbs.cz při prodeji musí být ověřována jejich totožnost a prodej evidován. Evidence musí být uchovávána po dobu nejméně 5 let a na požádání poskytnuta ke kontrole příslušným orgánům (ČBÚ).
Při nákupu přes internet je nutno prodejci zaslat oskenovanou kopii platného povolení a občanského průkazu.
Další podrobnosti najdete zde: Upozornění na prekurzory výbušnin
Mám doma láhev paliva obsahující 25% nitromethanu - co mám dělat?
Dříve zakoupené produkty obsahující více než 16% hmotnostních nitromethanu zakoupené ve volném prodeji nebo na základě povolení vydaného před 1. 2. 2021 mohou jejich držitelé používat a přechovávat do 2. 2. 2022 (nebo do doby vypršení původního povolení - dle toho, co nastane dříve). Poté to bude možné jen na základě aktuálně platného povolení vydaného po 1. 2. 2021.
Recenze/komentáře
Sdílet výrobek
Share via E-Mail
Share on Facebook