Scénická voda Solid water 350ml vytváří iluzi hluboké vody s minimální tlouštkou s možností vytvoření vln na povrchu. Ideální pro tvorbu krajiny v modelové železnici a dioramatech.
Obsahuje epoxidovou pryskyřici (Resin) a tužidlo (Hardener).
Způsob použití
Do plastové misky vymáčkněte potřebné množství pryskyřice a tužidla v poměru 2:1 a obě složky důkladně promíchejte.
Plné pevnosti je dosaženo během 12-24 hodin.
Bezpečnostní upozornění
Scenic Watter
Varování! Při styku s kůží: Používejte ochranné prostředky. Okamžitě opláchněte kůži velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví příznaky i po omytí, vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout. Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody při rozevřených očních víčkách. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut, vyhledejte lékařskou pomoc. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Může způsobit alergické reakce. Uchovávejte v chladu a temnu mimo dosah dětí.
Recenze/komentáře
Sdílet výrobek
Share via E-Mail
Share on Facebook
Výrobci