Jak ukládá zákon č. 185/2005 Sb., o odpadech, je k vybranému zboží připočítán poplatek za elektroodpad od 1,00Kč do 15,00Kč včetně DPH. Spotřebitel má možnost bezplatně vrátit tato elektrozařízení v prodejně, kde jej koupil.

Obchodní podmínky E-SHOPU firmy Houška modelář

I. Obecná ustanovení
 1. Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami.
 2. V případě potřeby (potvrzení objednávky a pod.) je kupující kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.
 3. Pokud není u výrobku uvedena cena, nebo je cena nulová z důvodu přidání nového sortimentu nebo jiných technických potíží, kupující je povinen se o ceně informovat. Prodávající je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu.
 4. Kupující má právo bez udání důvodu vrátit zboží do 14 dnů po jeho obdržení a požadovat zpět peníze nebo jiné zboží. Vrácené zboží musí být nepoužité a v originálním obalu. Obaly musí být nepoškozené a čisté. Náklady na přepravu zboží hradí kupující. V případě poškození zboží, evidentního použití zboží, či nesplnění některé z podmínek má dodavatel právo vrácené zboží odmítnout. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.
 5. Ceny za zboží jsou uvedeny včetně DPH.
 6. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na e-shopu www. houska-modelar.cz jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
II. Platba za zboží a dodací podmínky

 1. Zda je zboží skladem si můžete zjistit na základě Vašeho dotazu e-mailem nebo se telefonicky informovat. Termíny dodání jednotlivých zastoupených výrobců jsou jsou průběžně expedovány každý pracovní den. Denní expedice jsou uzavírány ve 12:00 hodin. Potvrzené objednávky po 12:00 hodině budou zařazeny do expedice následující pracovní den. Dodací přepravní lhůtu je dále nutné posuzovat jen jako orientační. Při zasílání zboží prostřednictvím PPL je dodací lhůta následující pracovní den.
 2. Zboží je placeno při převzetí dobírkou nebo platba převodem.
 3. Standardní balík dobírkou - 155,00Kč včetně DPH v ČR a 270,00Kč včetně DPH na SK. Velikost balíku do 120x60x60 cm a hmotnost do 30kg.
 4. Standardní balík převodem - 121.00Kč včetně DPH v ČR. Velikost balíku do 120x60x60 cm a hmotnost do 30kg. Platba převodem na základě vystavené faktury a následné zaslání zboží. Při volbě platba předem na účet provozovatele jsou platební údaje zaslány, až když je zboží skutečně připraveno, aby nedocházelo k tomu, že zákazník zaplatí zboží, které mohlo být mezitím prodáno. Po obdržení platby je zboží nádledující den odesláno.
 5. Atypický balík - 338.00Kč včetně DPH v ČR. Velikost balíku nad 120x60x60 cm. Délka jedná strany maximálně 200 cm, součet obvodu a délky do 360 cm. Hmotnost do 31kg.
 6. Parcelshop převodem v ČR - 79.00Kč velikost balíku do 120x60x60 cm a hmotnost do 5kg.
 7. Parcelshop dobírkou v ČR - 99.00Kč velikost balíku do 120x60x60 cm a hmotnost do 5kg.
 8. Zboží rozesíláme po ČR a SR.
Právo vrácení zboží bez udání důvodu

 1. Kupující má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožíM toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží.
 2. Toto právo má kupující ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží objednané přes internet a dodané přepravní službou.
 3. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. České poště, nebo PPL, případně jinému dopravci) nebo přímo prodávajícímu. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Peníze za zboží včetně zaplacených expedičních poplatků účtovaných při přepravě od prodávajícího kupujícímu budou kupujícímu vráceny převodem na jeho bankovní účet a to nejpozději do třiceti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 4. Kupující má právo na vrácení zboží bez udání důvodu. V tom případě musí být vrácené zboží a obal nepoužité, nepoškozené, čisté.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Reklamace

 1. Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.
 2. Reklamace se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.
 4. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce - České pošty, PPL a zboží nepřebírat. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
 5. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
 6. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně do a přiložit jej k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů od obdržení nutných dokumentů, řádně vyplněného a podepsaného reklamačního formuláře a zboží. Prodávající si vyhrazuje právo dle § 19 z.č. 634/1992 Sb. prodloužit reklamační lhůtu o dobu potřebnou k odbornému posouzení vady zboží.
 7. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.
 8. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí výdaje na dopravu prodejce.
 9. Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky hradí náklady na posouzení a opravu výrobku zákazník.
 10. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.
 11. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy byly splněny veškeré náležitosti pro přijetí reklamace, to znamená bylo převzáno zboží, předložena kopie dokladů o prodeji zboží a řádně vyplněný a podepsaný reklamační formulář. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem a běžným opotřebením.
 12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů.
Ochrana osobních údajů
 1. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím.
 2. Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem